VISIOON

Voka Lasteaed Naksitrallid on atraktiivseim lasteasutus Ida-Virumaa keskregioonis. Lasteaed on lastevanemate poolt hinnatud, iga lapse arengut toetav, omanäoline ja uuendusmeelne.

Omanäolisust ja uuendusmeelsust iseloomustab:
looduslähedus;
tervisedendus;
ettevõtlikkus;
innovaatiliste õppemeetodite kasutamine õppe- ja kasvatustöös;
kaasaegsete ja mitmekülgsete võimalustega renoveeritud hoone ning õueala

PÕHIVÄÄRTUSED 4 X „A“


AUSTUS ENDA JA TEISTE VASTU
– austame iseennast ja elu enda ümber, oleme sallivad erinevuste suhtes
AVATUD JA ÜHTEHOIDEV LASTEAIA PERE
– suhtleme sõbralikult, oleme tähelepanelikud ja abivalmid
ALGATUSVÕIMELINE
– usume endasse, genereerime ja viime ellu loovaid ideid moto „tahan-suudan-teen“ järgi
AUSUS
– oleme usaldusväärsed; meie sõnad, mõtted ja teod on ühtsed