PÕHIVÄÄRTUSED 4 X „A“

AUSTUS ENDA JA TEISTE VASTU – austame iseennast ja elu enda ümber, oleme sallivad erinevuste suhtes

AVATUD JA ÜHTEHOIDEV LASTEAIA PERE – suhtleme sõbralikult, oleme tähelepanelikud ja abivalmid

ALGATUSVÕIMELINE – usume endasse, genereerime ja viime ellu loovaid ideid moto „tahan-suudan-teen“ järgi

AUSUS – oleme usaldusväärsed; meie sõnad, mõtted ja teod on ühtsed