Lasteaed on avatud kella 07.00-st. Sõimerühm suletakse kell 18.00. Aiarühma lastel on vajadusel võimalus olla valverühmas kuni 19.00-ni. 01. septembrist kuni 16. oktoobrini töötab valverühm Punastes Naksides.

Jalgrattaga sõitu hoovis ja rühma mängualal reguleerivad lasteaia kodukord ja rühmareeglid.