LASTEAIAS ON KOMPLEKTEERITUD VANUSERÜHMAD:
SÕIMERÜHM 1-3 AASTASED
AIARÜHM 2 -4 AASTASED
AIARÜHM 4 -5 AASTASED
AIARÜHM 5 – 6 AASTASED
KOOLIEELIKUTE RÜHM 6 – 7 AASTASED
TRALLID                                     trallid@vokalasteaed.edu.ee
PUNASED NAKSID                 punased@vokalasteaed.edu.ee
ROHELISED NAKSID             rohelised@vokalasteaed.edu.ee
KOLLASED NAKSID               kollased@vokalasteaed.edu.ee
SINISED NAKSID                    sinised@vokalasteaed.edu.ee