2015.-16. õ.-a.-le andis tagasiside  65% lastevanematest –

1-4 hindeskaalal vastuste keskmised:
1.Lasteaia juhtimine ja eestvedamine 3,74
2.Suhted lasteaias 3,64
3.Info liikumine 3,37
4.Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimine 3,61
5.Tunnen, et saan arutada lastega seotud küsimusi 3,7

Töötajatest vastajaid 76%
1. Lasteaia juhtimine ja eestvedamine 3,77
2. Suhted lasteaias 3,43
3.Info liikumine 3,43

Aitäh vastuste ja arvamuste eest!