2016-2017. õ.-a. teema:„ MEIE OLEME LOOJAD JA KULTUURI KANDJAD“

Õppekava eesmärgid:

  • laps on aktiivne, uudishimulik ning omandab teadmisi ja praktilisi oskusi läbi kogemuste;
  • laps tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest ning õpib hindama ka teiste loomingut;
  • lapsel kujuneb rahvakultuuri, tervislikku ja ohutut eluviisi ning looduskeskkonda väärtustav mõtteviis;
  • lapsevanemad võtavad osa lasteaia ja/või rühma ühistegevuste planeerimisest ja läbiviimisest, tundes rõõmu lapse ja vanema koosolemisest ja ühisest tegevusest.
    Osaleme:
  • TEL-i tervisedenduslikes projektides ja
  • programmis „Ettevõtlik kool/lasteaed“

oppekava 2016-17