Õppekava eesmärgid 2017-2018 õppeaastal

„ Me armastame Eestit!“

  • laps on  uudishimulik ja aktiivne tegutseja ning omandab teadmisi ja praktilisi oskusi läbi kogemuste
  • lapsel kujuneb kodumaad, rahvakultuuri ja traditsioone ning kodukoha loodust väärtustav mõtteviis
  • laps on loov loov ja tunneb rõõmu eneseväljendusest ning õpib hindama teiste loomingut
  • lapsevanemad võtavad osa lasteaia ja/või rühma ühistegevuste planeerimisest ja läbiviimisest tundes rõõmu lapse ja vanema koosolemisest ja ühisest tegevusest
  • lasteaia töötajad on oma aktiivsusega eeskujuks (kogukonnale) uute ideede/traditsioonide algatamaisel ja elluviimisel

Osaleme:
TEL-i tervisedenduslikes projektides ja
programmis „Ettevõtlik kool/lasteaed“

 

oppekava 2017-18