oppekava 2021-22
kinn. dir. kk 13.10.2021 nr1-3/1

2021-2022 õppeaasta teema „Mängudemaale õppima!”

Eesmärgid:
*Laps on uudishimulik ja aktiivne tegutseja ning omandab teadmisi erinevatel mängumaadel ja oskusi läbi kogemuse (õuesõpe);
*lapsel kujuneb kodumaad, rahvakultuuri- ja traditsioone väärtustav mõtteviis mängides eesti rahvamänge;
*laps on loov ja tunneb rõõmu eneseväljendusest ning õpib hindama teiste loomingut;
*laps saab teadmisi programmeerimisest (BeeBot, Matatalab, Dash ja Dot, Lego, mTiny, Qobo) mängides digivahenditega;
*lapsevanemad võtavad osa lasteaia ja/või rühma ühis(õue)tegevustest tundes rõõmu lapse ja vanema koosolemisest ning ühistest tegevustest;
*õpetajad omandavad ja kinnistavad projektiõppe läbiviimise oskust;
*õpetajad annavad edasi (esivanemate) traditsioone läbi (rahva)mängude;
*lasteaia töötajad on õpihimulised, koostöised, algatajad ja elluviijad.

Osaleme:
*TEL lasteaiana üle-eestilisel tervisenädalal. Korraldame valla lasteaedadele terviseedendusliku sündmuse;
*haridusprogrammis „Ettevõtlik Lasteaed”- korraldame lahtiste uste kuu ning kajastame edulugusid. Rakendame TULEMit igapäevasesse ellu;
*vanema rühmaga VII Ida-Virumaa lasteaedade laulu- ja tantsupeol.

Teeme koostööd:
Toila valla lasteaedadega – õpetajate kogemusvahetus; (kooli)kaaslastega tutvumine
*Toila Gümnaasiumiga – koolieelikute tutvumine kooliga
*Toila kultuuri- ja spordikeskusega- JÕULUOOTUS