2018-2019 õppeaasta

 ÜHESKOOS ÕPPIDES JA LUUES HOIAME EESTIT

Eesmärgid:

*Laps on uudishimulik ja aktiivne tegutseja ning omandab teadmisi erinevates õpikeskkondades ja oskusi läbi kogemuse;

*lapsel kujuneb kodumaad, rahvakultuuri- ja traditsioone ning kodukoha loodust väärtustav mõtteviis;

*laps on loov ja tunneb rõõmu eneseväljendusest ning õpib hindama teiste loomingut;

*lapsevanemad võtavad osa lasteaia ja/või rühma ühistegevuste planeerimisest ja läbiviimisest tundes rõõmu lapse ja vanema koosolemisest ja ühisest tegevusest

*lasteaia töötajad on õpihimulised, koostöised, algatajad ja elluviijad.
Osaleme:
*TEL võrgustiku projektides ning korraldame/algatame maakondliku terviseürituse.
*haridusprogrammis „Ettevõtlik Lasteaed” hoiame oma tegevused Hõbetasemel; korraldame lahtiste uste nädala; kajastame edulugusid