oppekava 2019-20

2019-2020 õppeaasta „REIS TARKUSTE MAALE“
Eesmärgid:

*Laps on uudishimulik ja aktiivne tegutseja ning omandab teadmisi 
erinevates õpikeskkondades ja oskusi läbi kogemuse;
*lapsel kujuneb kodumaad, rahvakultuuri- ja traditsioone ning kodukoha 
loodust väärtustav mõtteviis;
*laps on loov ja tunneb rõõmu eneseväljendusest 
ning õpib hindama teiste loomingut;
*laps saab esimesed teadmised programmeerimisest 
(BeeBot, Matatalab, Dash ja Dot, Lego WeDo)
*lapsevanemad võtavad osa lasteaia ja/või rühma ühistegevuste 
planeerimisest ja läbiviimisest tundes rõõmu lapse ja vanema koosolemisest ja ühistest tegevustest;
*lasteaia töötajad on õpihimulised, koostöised, algatajad ja elluviijad.

Osaleme:

*TEL võrgustiku projektides.
*haridusprogrammis „Ettevõtlik Lasteaed“- hoiame oma tegevused Hõbetasemel;
korraldame lahtiste uste nädala ning kajastame edulugusid. 
Rakendame TULEMit igapäevasesse ellu.
*Toila valla haridusasutuste õpetajate kogemuspäevades 
(vaatlused ja tagasiside; õpetaja-(ja laste-)vahetus ja tagasiside).