Õppekava eesmärgid 2016/2017. õppeaastal

MEIE OLEME LOOJAD JA KULTUURI KANDJAD“

  • laps on aktiivne, uudishimulik ning omandab teadmisi ja praktilisi oskusi läbi kogemuste
  • laps tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest ning õpib hindama ka teiste loomingut
  • lapsel kujuneb rahvakultuuri, tervislikku ja ohutut eluviisi ning looduskeskkonda väärtustav mõtteviis
  • lapsevanemad võtavad osa lasteaia ja/või rühma ühistegevuste planeerimisest ja läbiviimisest, tundes rõõmu lapse ja vanema koosolemisest ja ühisest tegevusest

Osaleme:
TEL-i tervisedenduslikes projektides ja
programmis „Ettevõtlik kool/lasteaed“

oppekava-2016-17

Kinnitatud 17.0kt.2016 dir. kk nr 78-2.1