Õppekava 2020-21 (kinnitatud kk 16.10.20 nr 1.3-2)

2020-2021 õppeaasta „Looduses on sada tegu ja sada tarkust”

Eesmärgid:
*Laps on uudishimulik ja aktiivne tegutseja ning omandab teadmisi erinevates õpikeskkondades ja oskusi läbi kogemuse (õuesõpe);
*lapsel kujuneb kodumaad, rahvakultuuri- ja traditsioone ning kodukoha loodust väärtustav mõtteviis;
*laps on loov ja tunneb rõõmu eneseväljendusest ning õpib hindama teiste loomingut;
*laps saab teadmisi programmeerimisest (BeeBot, Matatalab, Dash ja Dot, Lego WeDo, mTiny, Qobo);
*lapsevanemad võtavad osa lasteaia ja/või rühma ühis(õue)tegevustest tundes rõõmu lapse ja vanema koosolemisest ning ühistest tegevustest;
*õpetajad omandavad ja kinnistavad projektiõppe läbiviimise oskust; arendavad digioskusi kutsestandardile vastavaks;
*lasteaia töötajad on õpihimulised, koostöised, algatajad ja elluviijad.

Osaleme:
*TEL võrgustiku projektides.
*Haridusprogrammis „Ettevõtlik Lasteaed“-
hoiame oma tegevused Hõbetasemel; korraldame lahtiste uste kuu ning kajastame edulugusid. Rakendame TULEM-it igapäevasesse ellu pöörates enim tähelepanu laste ja töötajate kogemuse jagamise (E) ja mõju mõõtmise (M) oskustele (Toila valla haridusasutuste õpetajate kogemuspäevad, nn lastevahetus)
*koolieelikutega VI Ida-Virumaa lasteaedade laulu- ja tantsupeol