oppekava 2018-2019       kinn. dir. kk. 30.okt.2018 nr 71-2.1