Tuhat tänu suurtelt naksitrallidelt hoolekogule ja lastevanematele õpetajatepäeva eest!

Aitäh,  Kristi, Elo, Jelena, Merje, Luise, Irina, Merli, Nelet, Kai-Marianne, Kristi, Ringo, Andres, Lauri ja Peeter!