PÄEVAKAVA
(kellaajad sõimerühma järgi)
07.00-08.20 KOGUNEMINE, HOMMIKURING, (HOMMIKUVÕIMLEMINE)
08.20-08.50 HOMMIKUSÖÖK
09.00-10.30 ÕPPETEGEVUSED-MÄNG
11.00- 12.00 ÕUESVIIBIMINE
12.15-13.00 LÕUNASÖÖK
13.00-15.00 PUHKEAEG
15.40-16.10 OODE
16.00-18.00  VABA TEGEVUS   (RINGITEGEVUS)

2017-2018. õppeaastal:

5-7 aastased lapsed saavad ujumisõpetust Toila SPA-s esmaspäeviti (treener Jekaterina Loide)

Koolieelikutel toimub rahvatantsutund 1x nädalas esmaspäeviti (õpetaja Helle Astok)

5-7 aastastel on teisipäeviti jalgpallitund Voka Spordihoones (Spordiklubi NOOVA )

3-7 aastastel on võimalik saada saksa keele esiõpetuse tunde teisipäeviti ja neljapäeviti (õpetaja Tiina Peedor)

4-5 aastastel vene keele ring kolmapäeviti (juhendaja  Lidia Org)