Lugupeetud ema ja isa

Teie pere pesamuna tuleb lasteaeda. Et uude kollektiivi tulek liiga stressirohkeks ei kujuneks, olge lapsega optimistlik ja tasakaalukas, julgustav ja selgitusi jagav. Julgustame Teidki huvi tundma, tähelepanekuid vahendama ja küsimusi töötajaile esitama. Jõudu teile hakkamasaamiseks ja edu töökohustuste täitmisel!

Pisike meelespea:

 • Lasteaeda tuleb terve ja puhas laps  (tavapäraselt nohu ja köha ei ole terve lapse tunnused).
 • Rühmas kannab laps tubast riietust ja sisejalatseid.
 • Kapis peaksid olema kamm, taskurätikud, markeeritud vahetuspesu ja võiks olla lisariideid (nii tubaseid kui õuesviibimiseks ilmastiku muutumise korral).
 • Hommikul andke laps üle rühmatöötajale ja õhtul teavitage kojuminemisest rühmatöötajat.
 • Jälgige rühma päevakava- sellest osavõtu võimaldamine tagab lapsele maitsva kõhutäie, hea une, huvitava tegevuse ja teadmised.
 • Lapse puudumisest teavitage lasteaeda eelneval päeval kella 15.00-ks. 
 • Lasteaias toimuvatest sündmustest saate infot stendidelt või rühma e-listist. Teie siiras huvi lapse lasteaiapäeva tegemiste vastu on teretulnud. Tekkinud probleemid püüdke koheselt lahendada õpetaja või õpetaja-abiga.
 • Sõimerühmas suletakse uksed kell 18.00. Aiarühma laps antakse vajadusel valverühma üle 17.50 paiku. On oluline, et jõuaksite rühma hiljemalt 17.50-ks, et rühmatöötajaga soovi korral lapse või tegevuste kohta infot saada. Valverühma (kuni 19.00-ni) kasutamise võimalus on ainult aiarühma lastel!
 • Lapse toiduraha päevas on sõimes 1.80 eurot ja aias 2,0 eurot. Toidupäevade arvestus toimub kuu lõpu seisuga ja tasumine järgneval kuul arve alusel sellel märgitud kuupäevaks.
 • Osalustasu on 01. jaanuarist 2018 25 eurot kuus. Osalustasu  makstakse alati jooksva kuu eest. Digitaalse arve saamiseks kandke hoolt õige teabe eest e-posti aadressi ja maksja isikukoodi (vajalik edastamiseks maksuametile) osas.
 • Koduse aadressi, kontakttelefoninumbri jm. muutumisel teavitage sellest õpetajat.
 • Lapse eripäradest ( allergia…vms.) andke kindlasti teada tervishoiutöötajale või rühmatöötajale.

Meeldivat koostööd soovides Naksitrallide kollektiiv