Lapsevanema abistamiseks suunatud teave:
www.tarkvanem.ee

Ettevõtlik kool ja lasteaed:

http://ivek.ee/programmid/ettevotlik-kool

*Liikluskasvatus:
http://www.liikluskasvatus.ee/lapsed-kuni-7a/

Lapse lugemishuvi toetav materjal:
www.lugemishuvi.ee/

*Mitmekesist tegevust koolieelikule:
lastejaam.err.ee

*Uus ja tasuta käsiraamat „VEPA kodu“ aitab vanematel arendada laste sotsiaalseid oskusi:
Tervise Arengu Instituut (TAI) avaldas lastevanematele mõeldud käsiraamatu „VEPA kodu“, mis toetab vanemaid lapse sotsiaalsete oskuste arendamisel kodus. Raamat on elektrooniliselt kättesaadav tasuta veebilehel veebikeskkonnas https://issuu.com/vepametoodika/docs/vepa-kodu-issuu_2018

*Seksuaalkäitumise alane:
*http://www.kriminaalpoliitika.ee/sites/krimipoliitika/files/elfinder/dokumendid/seksuaalkaitumisalane_noustamine.pdf

*https://intra.tai.ee/images/prints/documents/154652678970_seksuaalkasvatus.pdf

*https://intra.tai.ee//images/prints/documents/154652639359_laste_seksuaalne_areng.pdf

Neti- ja nutiturvalisus (kasutatud linke K. Peetsalu koolitusmaterjalist):

*Targalt internetis http://www.targaltinternetis.ee/

*Jänku-Jussi internetimaailm I-III osa

http://laps.targaltinternetis.ee/janku-jussi-internetimaailm/

*Netilammaste seiklused internetis http://www.sheeplive.eu/  

*Päriselt ka või? http://www.pariseltkavoi.ee/

*Suurim julgus https://suurimjulgus.ee/

Lapse keelelist arengut toetavad mängulised materjalid:

http://www.frepy.eu/

*Liikluskasvatus – Lapsed kuni 9-aastased
http://www.liikluskasvatus.ee/lapsed/

*Laste retk läbi ajaloo – Pärnu muuseum
http://www.tartu.eu/hit/

*Sõrmemänge, rütmisalme ja liisklugemisi

http://lib.werro.ee/index.php/lasteosakond/242-salmid.html

*Mänge laste arendamiseks http://edlv.planet.ee/th/

*Pokumaa mängud http://www.pokumaa.ee/index.php?page=10

*Muinasjutukate mängud – toitumine http://www.toitumine.ee/muinasjutukad/mangud.html

*HITSA koolitaja Tiia Salmi loodud Mängunurk
http://mangunurk.weebly.com/index.html

Beebikool – õpi tähestikku, numbreid, värve!