Ettevõtlik kool ja lasteaed:

http://ivek.ee/programmid/ettevotlik-kool

*Liikluskasvatus:
http://www.liikluskasvatus.ee/lapsed-kuni-7a/

*Lapse lugemishuvi toetav materjal:
www.lugemishuvi.ee/

*Mitmekesist tegevust koolieelikule:
lastejaam.err.ee

*Uus ja tasuta käsiraamat „VEPA kodu“ aitab vanematel arendada laste sotsiaalseid oskusi:
Tervise Arengu Instituut (TAI) avaldas lastevanematele mõeldud käsiraamatu „VEPA kodu“, mis toetab vanemaid lapse sotsiaalsete oskuste arendamisel kodus. Raamat on elektrooniliselt kättesaadav tasuta veebilehel veebikeskkonnas https://issuu.com/vepametoodika/docs/vepa-kodu-issuu_2018

*Seksuaalkäitumise alane nõustamine:
http://www.kriminaalpoliitika.ee/sites/krimipoliitika/files/elfinder/dokumendid/seksuaalkaitumisalane_noustamine.pdf