Lasteaia kodukorra täiend. var.

*hoolekogu otsus 09.06.2015 protokoll nr 03-1.7/1
*direktori käskkiri 22.06.2015 nr 55-2.1

Lasteaia kodukorra täiend. var.