ÜHINEGE AKTIIVSUS-JA TÄHELEPANUHÄIRE (ATH) TUGIRÜHMAGA JÕHVIS!
Tugigrupp ATH laste vanematele toimub 1 kord kuus neljapäeviti kell 17.30 – 19.00

Toimumisajad 2015:
22. oktoober- Aktiivsus- ja tähelepanuhäire – mis see on.
12. november – ATH lapse toetamine õppimisel.
10. detsember- Täiskasvanu suhtlemine lapse või noorukiga.

Toimumisajad 2016:
Jaanuar – ATH lapse igapäevane rutiin ja piirid; karistus ja kiitus.
Veebruar – ATH lapse agressiivsus
Märts – ATH kooliks ettevalmistamine
Aprill – ATH lapse puhkeaeg, hobid, laagritesse minek
Mai – Laps ja sõbrad, kuidas suhteid luua ja hoida.

Tugirühma juhib Marika Laanemäe
Kontakt: marika.laanemae@rajaleidja.ee
Kohtumispaik: Ida-Virumaa Rajaleidja keskus Jõhvis, Keskväljak 4
(kaubanduskeskus TSENTRAAL III KORRUS).

MARIKA LAANEMÄE
sotsiaalpedagoog
Ida-Virumaa Rajaleidja keskus
Keskväljak 4, Jõhvi 41531
58853686

marika.laanemae@rajaleidja.ee

www.rajaleidja.ee/idavirumaa