Lasteaiahoone soojustus- ja fassaaditöid teeb OÜ Best Building tähtajaga 31. mai 2015. Ehituslikku järelvalvet teostab Veigo Raamat.

 

Alates 18. maist on kinni Trallide ja Roheliste Nakside sissepääsud. Palun kasutage liikumiseks Teile sobivat  lähemat  rühma.