2020/2021. Õ.-A. HOOLEKOGU LIIKMED (Toila VV korraldus 29. sept. 2020    Hoolekogu 2020 kinnitamine nr285):
GERMO SAAR  Sinised Naksid
TANEL LOIDE Rohelised Naksid
KÄTHLIN KAURLA-VESKI Punased Naksid
ROGER KALDARU Trallid (hoolekogu esimees)
REIN ALLIKAS Kollased Naksid (hoolekogu esimehe asetäitja)
KÜLLI MÄND pedagoogilise nõukogu esindaja
KERDA EIERT vallavalitsuse esindaja

Hoolekogu koosolekud : 
15. oktoober 2020 (protokoll 15.10.20 nr 04 1-7/1)

Hoolekogu protokollitud otsused tehakse vanematele kättesaadavaks elasteaed.eu kaudu

Hoolekogu otsused, kooskõlastused:
* 15.10.20- Anti kooskõlastus lasteaia ÕK 2020-21 õppekava kinnitamiseks
*18.11.20- Hoolekogu esindaja vanempedagoogi atesteerimise komisjonis on Rein Allikas
(dir. kk nr 1-2/8)
*20.-25. 01.21 – Hoolekogu liikmete arvamused ja kommentaarid Kodukorda 2021
(kinn. dir. kk 27.01.2021 1-2/1)