2021/2022. Õ.-A. HOOLEKOGU LIIKMED (Toila VV korraldus 27.09.21
nr 308) Hoolekogu 2021 K308
GERMO SAAR  Sinised Naksid
ANETTE VILLBERG Punased Naksid
KÄTHLIN KAURLA-VESKI Rohelised Naksid
ROGER KALDARU Trallid (hoolekogu esimees)
REIN ALLIKAS Kollased Naksid (hoolekogu esimehe asetäitja)
KÜLLI MÄND pedagoogilise nõukogu esindaja
KERDA EIERT vallavalitsuse esindaja

Hoolekogu koosolekud : 
07. oktoober 2021 (pr. nr 1-7.1/4)

Hoolekogu otsused, kooskõlastused:

  • Kooskõlastus ÕK-le 2021-22
  • Kooskõlastus (pr. 08.12.21 nr 1-7.1/5) Sisehindamise 2018-21 aruandele (lisad: Ettevõtliku Kooli standardipõhine enesehindamise aruanne; Raport 2021 IVEK-ilt)
  • Täiendus ja kooskõlastus (pr. 08.12.21 nr 1-7.1/5) Riskianalüüs ja turvalisuse tegevuskava 2021