2019/2020. Õ.-A. HOOLEKOGU LIIKMED (Toila VV korraldus 24. sept. 2019  nr 237):

GERMO SAAR  Kollased Naksid
KRISTI KRILOVS Rohelised Naksid
ALLAN KIVILO Punased Naksid
ROGER KALDARU Trallid (hoolekogu esimees)
VAHUR PEEPMAA Sinised Naksid
KÜLLI MÄND pedagoogilise nõukogu esindaja
KERDA EIERT vallavalitsuse esindaja

Hoolekogu koosolekud : 
30. september 2019 (protokoll 30.09. 19 nr 15 1-7/1
14. november 2019 (protokoll 14.11.19 nr 16 1-7/1

(Koosolekute protokollid tehakse vanematele kättesaadavaks vanemate rühma e-listi kaudu (otsus:14.11.19)

Hoolekogu otsused, kooskõlastused:
*Anti kooskõlastus lasteaia ÕK 2019-2020 õppekava kinnitamiseks
*Kooskõlastati muudatus kodukorras p. 5.10 osas
*Kinnitati hoolekogu tööplaan Hoolekogu tööplaan 2019-20
*Anti kooskõlastus Toila Vallavalitsuse määruse eelnõu “Toila valla haridusasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord” kohta
* Anti kooskõlastus kollektiivpuhkuse toimumiseks ajavahemikul 01.07-31.07.2020 (pr. 20.01.2020 nr 01 1.7-1)
*Anti sisend kollektiivpuhkuse perioodi muutmiseks (pr. 18.05.2020
nr 02 1.7-1)
*kinnitati pedagoogi vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord (pr. 03.06.20 nr 03 1.7-1)