2019/2020. Õ.-A. HOOLEKOGU LIIKMED (Toila VV korraldus 24. sept. 2019  nr 237):

SANDER ZVEZDIN  Kollased Naksid
KRISTI KRILOVS Rohelised Naksid
ALLAN KIVILO Punased Naksid
ROGER KALDARU Trallid (hoolekogu esimees)
VAHUR PEEPMAA Sinised Naksid
KÜLLI MÄND pedagoogilise nõukogu esindaja
KERDA EIERT vallavalitsuse esindaja

Hoolekogu koosolekud : 
30. september 2019 (protokoll 30.09. 19 nr 15 1-7/1

Hoolekogu otsused, kooskõlastused:
*Anti kooskõlastus lasteaia ÕK 2019-2020 õppekava kinnitamiseks
*Kooskõlastati muudatus kodukorras p. 5.10 osas