VISIOON
Voka Lasteaed Naksitrallid on atraktiivseim lasteasutus Ida-Virumaa keskregioonis. Lasteaed on lastevanemate poolt hinnatud, iga lapse arengut toetav, omanäoline ja uuendusmeelne.

Omanäolisust ja uuendusmeelsust iseloomustab-
looduslähedus; terviseedendus; ettevõtlikkus; innovaatiliste õppemeetodite kasutamine õppe- ja kasvatustöös; kaasaegsete ja mitmekülgsete võimalustega renoveeritud hoone ning õueala.

PÕHIVÄÄRTUSED 4 X „A“
AUSTUS ENDA JA TEISTE VASTU – austame iseennast ja elu enda ümber, oleme sallivad erinevuste suhtes
AVATUD JA ÜHTEHOIDEV LASTEAIA PERE – suhtleme sõbralikult, oleme tähelepanelikud ja abivalmid
ALGATUSVÕIMELINE – usume endasse, genereerime ja viime ellu loovaid ideid moto „tahan-suudan-teen“ järgi
AUSUS – oleme usaldusväärsed; meie sõnad, mõtted ja teod on ühtsed