Võimalikud ebamugavused toitlustamise ja ruumide soojuse osas.