Lapsevanem tasub õigeaegselt (arvel märgitud kuupäevaks) lapse eelneva kuu toitlustustasu ja jooksva kuu osalustasu (Toila Vallavolikogu 22. okt. 2014. a. määrus nr 9 „Voka lasteaias Naksitrallid lastevanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine“ §1 alusel 5% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast”) raamatupidamise poolt esitatud arve alusel.

  1. Muude kulude (teatripiletid, bussisõidud vms.) katmise korra ja summa otsustab rühma lastevanemate koosolek.
  2. Lapsevanem teavitab lapse puudumisest lasteaeda eelneva päeva jooksul. Õigeaegselt edastatud informatsiooni korral (kella 14.00- ks) on võimalik laps järgneva päeva toidust välja arvata.
  3. Teatud toidukordade (hommikusöögist või ootest) loobumissoovist annab lapsevanem kirjalikult teada vähemalt 1 nädal varem ja mitte vähem kui perioodiks 1 kuu.
  4. Toidupäeva maksumuse kinnitamine
    Väljavõte direktori käskkirjast 01. detsember 2017 nr 77 -2.1:

    Aluseks võttes lasteaia hoolekogu kooskõlastust (protokoll nr 02-1.7/1 30. november 2017) on alates 01. jaanuarist 2018 kinnitatud lapse toidupäeva maksumuseks sõimes 1,80 ja aiarühmas 2,0 eurot.